Prawo do odstąpienia od umowy

Otrzymany towar możesz zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. Ponadto w tym czasie udzielamy Ci przedłużonego prawa do zwrotu o 16 dni. Na zwrot towaru masz 30 dni.

Prawo odstąpienia od umowy

Poniższe zasady anulowania dotyczą zamówień na towary, które można wysłać jako paczkę z firmą transportową.

Prawo odstąpienia odnośnie towarów wysyłanych firmą transportową

Jako konsument masz prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania powodów. Czas odstąpienia wynosi 14 dni od dnia w którym Ty lub podana przez ciebie osoba trzecia, która nie jest dostawcą, otrzymała zamówiony towar.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy skontaktować się z nami przy pomocy jednoznacznego oświadczenia (np. wysłany pocztą list, faks lub e-mail) o decyzji odstąpienia od tej umowy.

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

E-mail: polska@pools.shop
Tel.:

Do tego celu można skorzystać z naszego wzoru formularza odstąpienia, co jednak nie jest obowiązkowe. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie powiadomienia o odstąpieniu przed upływem terminu odstąpienia.

Następstwo odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszelkie dokonane na naszą korzyść płatności, razem z kosztami dostawy, natychmiast, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymamy zwrot. Do zwrotu pieniędzy, stosujemy ten sam sposób płatności, który został użyty podczas dokonywania pierwotnej transakcji, chyba że zostaną dokonane inne uzgodnienia. Nie zostaniesz obciążony kosztami zwrotu pieniędzy. Możemy odmówić refundacji do czasu otrzymania towaru.

Jeżeli utrata na wartości towaru spowodowana była użytkowaniem towaru, które nie było wymagane do sprawdzenia jego jakości, klient odpowiada za utratę wartości.

Klient jest zobowiązany natychmiast, najpóźniej 14 dni od powiadomienia o odstąpieniu od umowy, wysłać zwrotną przesyłkę na adres:

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

lub osobiście dostarczyć nam towar. Termin jest zachowany, jeśli towar zostaje wysłany przed upływem terminu 14 dni.

Umowy na dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i do produkcji, których konieczne były indywidualne dopasowania lub wykonania według życzenia klienta, nie podlegają prawu odstąpienia od umowy.

Szczegółowe informacje na temat zwrotów znajdziesz tutaj.

Prawo do odstąpienia od umowy nie stosuje się do:

Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku sprzedaży na odległość lub umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa na

 • usługi, jeżeli niceshops GmbH wykonała usługę w całości. Jednak tylko wtedy, gdy niceshops GmbH rozpoczęła realizację umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z § 11 FAGG (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz - austriacka Ustawa o transporcie dalekobieżnym i zagranicznym) na wyraźne żądanie konsumenta zgodnie z § 10 FAGG (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz - austriacka Ustawa o transporcie dalekobieżnym i zagranicznym), a także albo
  • potwierdzenie przez konsumenta jego wiedzy o utracie prawa odstąpienia od umowy w przypadku całkowitego wykonania umowy,
   lub
  • niceshops GmbH wyraźnie poprosiła o wizytę w celu przeprowadzenia usług naprawczych,
 • towary lub usługi, których cena zależy od wahań na rynku finansowym, na które niceshops GmbH nie ma wpływu i które mogą wystąpić w okresie do odstąpienia od umowy,
 • towary wyprodukowane według specyfikacji klienta lub wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb,
 • towary, które mogą się szybko zepsuć lub których termin przydatności do użycia zostałby szybko przekroczony (np. żywność łatwo psująca się),
 • towary dostarczane zapieczętowane i nienadające się do zwrotu ze względów higienicznych lub zdrowotnych, pod warunkiem, że plomba została po dostarczeniu usunięta (np. środki higieniczne lub pielęgnacyjne),
 • towary, które ze względu na swój charakter zostały po dostarczeniu zmieszane z innymi towarami,
 • napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawieraniu umowy, ale których dostarczenie nie może nastąpić wcześniej niż 30 dni po zawarciu umowy i których aktualna wartość zależy od wahań na rynku, na które niceshops GmbH nie ma wpływu,
 • nagrania dźwiękowe lub wideo albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, pod warunkiem, że pieczęć została po dostarczeniu usunięta,
 • książki, gazety, czasopisma, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • usługi w zakresie zakwaterowania innego niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu pojazdów mechanicznych oraz dostarczania żywności i napojów oraz usług świadczonych w związku z rozrywką, w każdym przypadku, gdy umownie uzgodniono określony termin lub okres czasu na wykonanie umowy zawartej przez niceshops GmbH,
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na fizycznym nośniku danych (np. pliki do pobrania, e-booki, ...), jeżeli niceshops GmbH przystąpiło do realizacji umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z § 11 FAGG (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz - austriacka Ustawa o transporcie dalekobieżnym i zagranicznym) (czyli treści cyfrowe zostały już przygotowane). Prawo do odstąpienia od umowy wygasa jednak tylko w tych przypadkach, w których konsument jest zobowiązany do dokonania płatności na podstawie umowy, w której również
  • konsument wyraźnie wyraził zgodę na rozpoczęcie realizacji umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  • konsument potwierdził, że ma świadomość, że utraci prawo do odstąpienia w wyniku przedwczesnego rozpoczęcia realizacji umowy, oraz
  • po dostarczeniu kopii lub potwierdzenia przez niceshops GmbH zgodnie z § 5 ust.2 lub § 7 ust.3 FAGG (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz - austriacka Ustawa o transporcie dalekobieżnym i zagranicznym)

Ponadto konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o wykonanie pilnej naprawy lub konserwacji, w przypadku której konsument wyraźnie żądał, aby niceshops GmbH do niego przyjechał w celu wykonania tych prac. Jednakże prawo do odstąpienia od umowy nie jest wykluczone w przypadku innych usług, których konsument wyraźnie nie żądał, lub dostarczonych towarów, które nie są koniecznie potrzebne jako części zamienne do konserwacji lub naprawy.

Kliknij tutaj, aby pobrać formularz umowy o odstąpieniu od umowy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobów zwrotu, zapoznaj się z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi (OWH) i polityką prawem do odstąpienia od umowy.

Koniec zasad dotyczących anulowania umowy.