Ochrana osobných údajov

Prehľad

Vitajte v www.pools.shop! Urobte si obraz o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje napr. ak navštívite našu platformu, používate náš webový obchod alebo s nami máte iný obchodný vzťah (čl. 13, čl. 14 GDPR; § 96 ods. 3 TKG - rakúsky zákon o telekomunikáciách).

Aké údaje spracovávame pri návšteve našej platformy?

Pri návšteve našej platformy môžu byť spracované nasledujúce údaje:

 • typ prehliadača
 • operačný systém
 • krajina
 • dátum a čas a trvanie prístupu
 • čiastočne maskovaná adresa IP a stránky navštívené na našom webe vrátane vstupných a výstupných stránok
 • platobné údaje v priebehu internetového obchodu
 • kontaktné údaje v priebehu webového obchodu
 • údaje, ktoré zadáte prostredníctvom kontaktného formulára
 • emailová adresa
 • odosielanie newsletteru
 • telefónne číslo
 • dátum narodenia (pre alkoholické výrobky)
 • objednané produkty.

Spracovanie týchto údajov je odôvodnené našim oprávneným záujmom o prevádzkovanie našej platformy (čl. 6 ods. 1 písm. F GDPR - Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (General Data Protection Regulation)).

Pre fungovanie našej platformy a webových obchodov môže byť potrebné, aby sme vaše údaje poskytli nasledujúcim príjemcom:

Príjemcovia údajov Účel spracovania údajov Právny základ spracovania údajov Miesto podnikania Základ pre prenos do tretej krajiny Týkajúce sa skupiny
Hetzner Online GmbH Hosting webových stránok Prevažne oprávnené záujmy (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR) Nemecko V rámci EHP Používateľ webovej stránky
AWS EMEA SARL Odosielanie automatických emailov Prevažne oprávnené záujmy (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR), zmluvná povinnosť (článok 6 ods. 1 písm. b GDPR) Luxembursko V rámci EHP Zákazníci
AWS EMEA SARL Odosielanie newslettera Súhlas podľa článku 6 ods. 1 nariadenia GDPR
Luxembursko
V rámci EHP Zákazníci
Sendinblue GmbH Odosielanie newslettera Súhlas podľa článku 6 ods. 1 nariadenia GDPR Nemecko V rámci EHP Zákazníci
Adyen NV Spracovanie online transakcií Prevažne oprávnené záujmy (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR) Holandsko V rámci EHP Zákazníci
Klarna Bank AB (publikácia) Spracovanie online transakcií Prevažne oprávnené záujmy (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR)
Švédsko
V rámci EHP Zákazníci
SIX Payment Services Ltd Spracovanie online transakcií Prevažne oprávnené záujmy (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR) Švajčiarsko Mimo EHP (rozhodnutie o primeranosti podľa článku 45 GDPR) Zákazníci z krajiny dodávky Švajčiarsko
Amazon Payments Europe sca Spracovanie online transakcií Prevažne oprávnené záujmy (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR)
Zmluvný záväzok (článok 6 ods. 1 písm. b GDPR)

Luxembursko

V rámci EHP
Zákazníci
PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA Spracovanie online transakcií Prevažne oprávnené záujmy (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR)
Zmluvný záväzok (článok 6 ods. 1 písm. b GDPR)
Luxembursko V rámci EHP Zákazníci
Freshworks Inc Vybavovanie požiadaviek zákazníkov Prevažne oprávnené záujmy (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR), spracovateľ (článok 28 GDPR) Spojené štáty Štandardná doložka o ochrane údajov podľa článku 46 GDPR Používatelia a zákazníci webových stránok
Bamboo HR LLC Vyhovujúci manažment žiadateľov Spracovateľ (článok 28 GDPR) Spojené štáty Štandardná doložka o ochrane údajov podľa článku 46 GDPR Uchádzači o prácu v Niceshops GmbH

Prehľad použitých „technických“ súborov cookies

Vyššie uvedené údaje sa ukladajú pomocou takzvaných „súborov cookies“. Cookies sú textové súbory, ktoré sú uložené vo Vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu použitia platformy. Používajú sa na rozpoznávanie a ukladanie dočasných údajov návštevníka webových stránok. Súbory cookies používame iba v rozsahu nevyhnutnom na komunikáciu s Vami prostredníctvom platformy.

Tieto technické súbory cookie sa aktivujú, hneď ako navštívite našu platformu.

Nasledujúce súbory cookies sa používajú na našej platforme na základe nášho prevažne oprávneného záujmu (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR):

Názov Účel spracovania Trvanie ukladacieho priestoru Krajina bydliska príjemcu
shopcart Uloží vybrané produkty na webovej stránke na neskoršie zakúpenie. Session Rakúsko
S Za účelom poskytnutia webovej stránky sa vykoná priradenie servera. Session Rakúsko
NICEID Používateľ je na serveri anonymne identifikovaný a slúži okrem iného na odhaľovanie podvodov Session Rakúsko
consent_cookie Ukladá všetky súbory cookies a prihlásenia súborov cookies, ktoré boli prijaté 10 rokov Rakúsko

Prehľad použitých „reklamných súborov cookies“

Okrem vyššie opísaných „technických súborov cookies“ používame aj takzvané reklamné súbory cookies (vrátane „štatistických súborov cookies“). Tieto reklamné súbory cookies umožňujú lepšie pochopiť a vyhodnotiť Vaše záujmy. Pomocou reklamných cookies môžeme kombinovať Vaše „surfovacie správanie“ za hranicami našej webovej stránky s údajmi z iných webových stránok. Týmto spôsobom by sme chceli byť schopní lepšie pochopiť záujmy návštevníkov našej platformy a konkrétnejšie ich osloviť.

Rešpektujeme, že nie každý návštevník platformy by si to prial. Vaše údaje preto spracúvame v priebehu reklamných cookies, iba ak s tým súhlasíte (čl. 6 ods. 1 písm. GDPR). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať, čím bude oprávnené spracovanie údajov až do jeho odvolania.

Tieto reklamné súbory cookies sa aktivujú iba po udelení súhlasu.

Názov Účel spracovania Doba uloženia údajov Sídlo Účel zverejnenia
uid Marketingové účely 1 rok Francúzsko Zhromaždené informácie sa používajú na prispôsobenie umiestnení reklamy.
uid Marketingové účely 1 rok Zhromaždené informácie sa používajú na prispôsobenie umiestnení reklamy.
mdrds_vid Marketingové účely 1 rok Nemecko Zhromaždené informácie sa používajú na prispôsobenie umiestnení reklamy.
mdrds_nin_668 Marketingové účely Session Nemecko Zhromaždené informácie sa používajú na prispôsobenie umiestnení reklamy.
fr Marketingové účely 90 dní USA Zhromaždené informácie sa používajú na prispôsobenie umiestnení reklamy.
fatm_vid Marketingové účely 1 rok USA Zhromaždené informácie sa používajú na prispôsobenie umiestnení reklamy.
fatm_nin_660 Marketingové účely 1 deň USA Zhromaždené informácie sa používajú na prispôsobenie umiestnení reklamy.
cvt Marketingové účely 14 dní Rakúsko Využívanie remarketingových kampaní
_uetvid Marketingové účely 16 dní Rakúsko Využívanie remarketingových kampaní
_uetsid Marketingové účely 1 deň Rakúsko Využívanie remarketingových kampaní
_hjid Vylepšenie skúseností 1 rok Malta Vylepšenie používateľskej skúsenosti pomocou presnejších údajov o správaní pri surfovaní
_hjTLDTest Vylepšenie skúseností Session Malta Vylepšenie používateľskej skúsenosti pomocou presnejších údajov o správaní pri surfovaní
_hjAbsoluteSessionInProgress Vylepšenie skúseností Session Malta Vylepšenie používateľskej skúsenosti pomocou presnejších údajov o správaní pri surfovaní
_gid Štatistické účely 1 deň Rakúsko Štatistická vysledovateľnosť správania pri surfovaní
_gcl_au Štatistické účely 90 dní Rakúsko Štatistická vysledovateľnosť správania pri surfovaní
_ga Štatistické účely 2 roky Rakúsko Štatistická vysledovateľnosť správania pri surfovaní
_fbp Marketingové účely 90 dní Rakúsko Využívanie remarketingových kampaní
__Secure-3PSIDCC Detekcia prihlásených používateľov 1 rok USA Detekcia prihlásených účtov Google
__Secure-3PSID Detekcia prihlásených používateľov 2 roky Írsko Detekcia prihlásených účtov Google
__Secure-3PSID Detekcia prihlásených používateľov 2 roky USA Detekcia prihlásených účtov Google
__Secure-3PAPISID Detekcia prihlásených používateľov 2 roky USA Detekcia prihlásených účtov Google
__Secure-3PAPISID Detekcia prihlásených používateľov 2 roky Írsko Detekcia prihlásených účtov Google
SSID Marketingové účely 2 roky USA Využívanie remarketingových kampaní
SIDCC Marketingové účely 1 rok USA Využívanie remarketingových kampaní
SID Marketingové účely 2 roky USA
SEARCH_SAMESITE Marketingové účely 6 mesiacov USA
SAPISID Marketingové účely 2 roky USA Využívanie remarketingových kampaní
NID Marketingové účely 1 rok Írsko Využívanie remarketingových kampaní
NID Marketingové účely 6 mesiacov USA Využívanie remarketingových kampaní
MUID Marketingové účely 1 rok USA Využívanie remarketingových kampaní
HSID Marketingové účely 2 roky USA Využívanie remarketingových kampaní
DV Marketingové účely Relácia USA
APISID Marketingové účely 2 roky USA
AID Marketingové účely 1,5 roka USA
_fw_crm_v Možnosť kontaktu 1 rok Írsko Možnosť chatovania "onsite"

Na aké účely spracúvame Vaše údaje, keď sme v obchodnom vzťahu?

V rámci nášho obchodného vzťahu so zákazníkmi alebo dodávateľmi spracúvame údaje na základe zmluvných (spracovanie zmluvného vzťahu s Vami, predzmluvných záväzkov, fakturácie služieb, zasielania dokumentov, komunikácie za účelom vykonania zmluvy) a zákonných povinností (zákonom požadované uloženie v zmysle § 132 BAO - rakúsky spolkový poriadok poplatkov) (čl. 6 ods. 1 písm. b) a c) GDPR), ako aj z dôvodu našich oprávnených záujmov alebo z dôvodu oprávnených záujmov tretích strán (čl. 6 ods. 1 písm. F GDPR), konkrétne:

 • na účely internej správy a riadenia Vášho obchodného prípadu v nevyhnutnom rozsahu (napr. spracovanie Vášho obchodného prípadu, postúpenie Vášho obchodného prípadu rôznym oddeleniam, ukladanie spisov, archivácia, korešpondencia s Vami)
 • na účely priamej reklamy (napr. poštou, e-mailom, prieskumy spokojnosti, blahoželania, štatistické vyhodnotenia); Radi by sme Vás výslovne informovali, že môžete vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich údajov na účely priameho marketingu.
 • Uplatňovanie a obrana právnych nárokov

v požadovanom rozsahu. Spracovanie Vašich údajov slúži na začatie, udržiavanie a spracovanie Vášho obchodného vzťahu. Ak nám tieto údaje neposkytnete, bohužiaľ nebudeme môcť spracovať Váš obchodný prípad.

Ako dlho budú Vaše údaje uložené?

Vaše údaje budeme uchovávať iba tak dlho, ako je to potrebné na účely, na ktoré sme ich zhromažďovali. V tejto súvislosti je potrebné vziať do úvahy zákonné požiadavky na uchovávanie údajov (napríklad z daňových dôvodov sa zmluvy a iné dokumenty z nášho zmluvného vzťahu majú spravidla uchovávať po dobu siedmich rokov (§ 132 BAO - rakúsky spolkový poriadok poplatkov)). V odôvodnených jednotlivých prípadoch, napríklad na uplatnenie a obranu proti právnym nárokom, môžeme Vaše údaje uchovávať až 30 rokov po ukončení obchodného vzťahu.

Údaje od zainteresovaných strán uchovávame až tri roky od času, keď nás zainteresovaná strana naposledy kontaktovala.

Kto môže dostať Vaše údaje?

V priebehu nášho obchodného vzťahu môže byť potrebné, aby sme Vaše údaje preniesli k nasledujúcim príjemcom:

Príjemca údajov Účel spracovania údajov Právny základ pre spracovanie údajov Sídlo Základ pre prenos do tretej krajiny
Poskytovateľ logistických služieb Preprava objednávok Právna povinnosť (článok 6 ods. 1 písm. c GDPR) Spravidla EHP - ale vo výnimočných prípadoch aj tretie krajiny Ak sa nachádza mimo EHP - článok 49 ods. 1 písm. b) a e) GDPR

Zhromažďovanie údajov z iných zdrojov (článok 14 GDPR)

V priebehu obchodného vzťahu alebo jeho nadviazania je prirodzene potrebné preskúmať obchodného partnera. Toto sa deje iba v nevyhnutnom rozsahu. V tejto súvislosti je možné k údajom pristupovať a spracovávať ich z nasledujúcich zdrojov:

Zdroj Verejne dostupné? Príslušné údaje Účel / Odôvodnenie
Web spoločnosti Áno Údaje o kontakte / štruktúre Nadviazanie kontaktu na obchodné účely

Dochádza k automatizovanému rozhodovaniu alebo profilovaniu (čl. 13 ods. 2 písm. f GDPR)?

Na našom webe sa nekoná žiadne automatizované rozhodovanie. V priebehu procesu objednávania je však možné, že príslušný poskytovateľ platobných služieb používa na zisťovanie podvodov profilovanie.

Aké práva máte v súvislosti so spracovaním údajov?

Oznamujeme Vám, že ak budú splnené zákonné požiadavky:

 • Máte právo požadovať informácie o tom, ktoré z Vašich údajov spracúvame (podrobne viď článok 15 GDPR).
 • Máte právo požadovať opravu alebo doplnenie nesprávnych alebo neúplných údajov, ktoré sa Vás týkajú (podrobne viď článok 16 GDPR).
 • Máte právo na odstránenie svojich údajov (podrobne viď článok 17 GDPR).
 • Máte právo namietať proti spracovaniu Vašich údajov, ktoré je nevyhnutné na ochranu Vašich oprávnených záujmov alebo záujmov tretej strany. Platí to najmä pre spracovanie Vašich údajov na reklamné účely.
 • Máte právo na prenos údajov, ktoré ste poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte.

Ak Vaše údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať e-mailom. To nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov, ktoré sa uskutočnilo až do tohto okamihu (článok 7 ods. 3 GDPR).

Aké máte právo sťažovať sa?

Ak bude v rozpore s očakávaniami porušené Vaše právo na zákonné spracovanie Vašich údajov, kontaktujte nás poštou alebo e-mailom. Urobíme všetko pre to, aby sme Vašu požiadavku okamžite vybavili. Máte však tiež právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorý je za Vás zodpovedný v záležitostiach ochrany údajov.

Ako nás môžete kontaktovať?

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa spracovania Vašich údajov, obráťte sa na nášho koordinátora ochrany údajov pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie.

Zodpovedné osoby

Zodpovednou osobou v zmysle článku 4 Z 7 GDPR je:

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 Paldau
slovensko@pools.shop
(+43) 720 710740 9000

ATU63964918

FN302888z

Výkonní riaditelia Roland Fink, mag. Christoph Schreiner, Barbara Unterkofler

Krajský súd pre ZRS Graz (občianske právo)

Okresná komisia Juhovýchodné Štajersko

Člen obchodnej divízie, Štajerská obchodná komora.

Autor: Právnik Dr. Tobias Tretzmüller, LL.M (IT-LAW); https://www.digital-recht.at/

Informácie o autorských právach: Použitie tohto vyhlásenia o ochrane údajov alebo dokonca jeho častí bez súhlasu autora predstavuje porušenie autorských práv.