Filtrační systémy pro bazény

Pro vysokou kvalitu vody a minimální výskyt mikroorganismů

Výběr správné filtrace je základ úspěchu pro správné fungování bazénu a jeho snadnější údržbu. V této kategorii naleznete pískovou a kartušovou filtraci, systémy slané vody a další příslušenství!

Nakupovat dle kategorií

Filtrační systémy: 71 produktů

Váš výběr

Všechny ceny zahrnují DPH

Proč potřebujete filtrační systém pro Váš bazén? Jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými modely? Jaké jsou konkrétní výhody a nevýhody? Přesně na tyto otázky Vám nyní odpovíme:

Filtrační systémy pro bazény nejsou určeny pouze pro čistou vodu

Na první pohled je zřejmé, že filtrační systémy jsou určeny především k zajištění vizuální čistoty. Voda v bazénu protéká filtračním čerpadlem a poté filtrační nádrží. Filtrační nádrž obsahuje filtrační médium, které zachybuje hrubé a jemné nečistoty. Vyčištěná voda se vrací zpět do bazénu, a tím je zajištěn velmi čistý vzhled bazénu.

Ve skutečnosti však nejde jen o optický efekt, ale také o to ztížení života mikroorganismům, jako jsou bakterie, viry, řasy a plísně, nebo dokonce o jejich fyzické odstranění z koloběhu bazénové vody. Vzhledem k tomu, že některé mikroorganismy mohou ve větším množství představovat zdravotní riziko, není boj proti nim jen otázkou vzhledu, ale i zdraví.


Proč aplikace chloru nestačí

Ve skutečnosti se to někdy dělá u menších brouzdališť. Někteří lidé přidávají poměrně velké množství chloru v podobě chlorových tablet nebo chlorového granulátu. Tímto způsobem zůstává voda po určitou dobu relativně čistá. Na litr vody je však nutné použít velké množství chloru a časové horizonty jsou obvykle jen několik dní, rozhodně ne 3 nebo dokonce 6 měsíců. Kromě toho je také nutný filtrační systém, který rovnoměrně distribuuje jak chlor, tak veškeré chemické látky, jako je např. pH-Minus. Zatímco malé brouzdaliště lze ještě "promíchat" ručně, u nadzemních bazénů s několika tisíci litry vody je to nesmírně pracné a obtížné, zejména pokud jde o pravidelné a dlouhodobé používání. Nemělo by se také zapomínat na to, že pokud se ve filtru ocitnou organické látky, které mikroorganismy využívají jako životní prostor nebo jako potravu, lze použít méně chloru, který bude také účinnější. Ve filtračním médiu je vždy tma, protože do nádrže neproniká žádné UV záření. To je důležité, protože UV paprsky rozkládají chlor a činí ho tak neúčinným. V nádrži filtračního čerpadla naopak chlor pracuje s maximální účinností. To platí i pro chlornan sodný, který se používá v bazénech se slanou vodou.


Filtrační systém bazénu uvádí vodu do pohybu - nepodceňujte tento faktor!

Pokud se ptáte, jak dlouho by měl filtrační systém pracovat, obecně doporučujeme relativně dlouhou dobu provozu. Nezapomeňte, že nejde jen o to, aby se z bazénové vody odfiltrovalo co nejvíce nečistot, ale také o to, aby se voda pohybovala. Zaprvé se z hlubších vrstev zvedá chlor, což je uprostřed léta velmi důležité. Protože je slunce v letních měsících silnější, do bazénové vody se dostává mnohem více UV záření. Jak již víme, UV paprsky štěpí chlor. Pokud by se chlor neustále nepřenášel ze spodních do horních vrstev mícháním vody přes filtrační systém bazénu, zůstala by oblast o velikosti přibližně 40-80 cm, ve které by neprobíhala téměř žádná dezinfekce. Ale může to být ještě horší!

Stojatá voda = ráj pro bakterie

Předpokládejme, že uprostřed léta má voda teplotu 29 °C a že v horních vrstvách není žádný chlor v důsledku dopadajícího UV záření. Pak bakteriím stačí jediná věc, aby se rychle množily: stojatá voda! Ve skutečnosti se mnoho mikroorganismů v pohyblivé vodě množí velmi pomalu nebo téměř vůbec.

Za "optimálních" podmínek se počet některých bakterií dvojnásobí během 15-20 minut. V nejhorším případě může kolonie bakterií dostáhnout bilionu (!!!) za pouhých 13,5 hodiny. Proto je důležité udržovat vodu v pohybu nejlépe kolem poledne a brzy odpoledne, aby se růst mikroorganismů co nejvíce potlačil.


Které vlastnosti má správná bazénová filtrace?

Bazénové filtrace se od sebe někdy zásadně liší. Obecně platí, že filtrační systém by měl být schopen zajistit cirkulaci vody v bazénu maximálně jednou za pět hodin. Tento vzorec zajišťuje, že čerpadlo má dostatečný výkon k tomu, aby rozpohybovalo vodu v požadovaném rozsahu. Důležitým faktorem je také míchání: slabá čerpadla nedostatečně distribuují chemikálie a především opakovaně filtrují pouze vodu, která je v blízkosti výstupních a vstupních trysek, místo toho, aby filtrovala také vodu ze vzdálenějších oblastí. Proto je tlak bazénové filtrace velmi důležitý, protože musí zajistit vytlačení čisté filtrované vody a vytěsnění nefiltrované vody.

Bazénová filtrace je účinná, pokud je účinné i její filtrační médium. V zásadě jsou vhodná všechna filtrační média, jako jsou písek, kartušové filtrační vložky, filtrační kuličky a podobně. Pokud však nevěnujeme pozornost stavu filtračního média nebo pokud ignorujeme jeho osobitosti, může dojít ke ztrátě účinnosti. V nejhorším případě může dojít k výraznému snížení filtračního účinku nebo ke znečištění filtračního média, ze kterého se místo pomocné ruky může stát stroj na šíření bakterií.


Kartušová nebo písková filtrace?

Často se objevuje otázka: jaký filtrační systém je pro můj bazén nejlepší? Jak jsme již vysvětlili, bez ohledu na to, jaký typ filtrace si vyberete, je důležité, aby byl dostatečně výkonný.

Kartušová filtrační čerpadla se netěší dobré pověsti. Je to dáno tím, že výrobci nadzemních bazénů zařazují právě tento typ filtrace do několika svých sad a obvykle jsou tato filtrační čerpadla z cenových důvodů výkonově zcela poddimenzovaná. To však neznamená, že jsou obecně nevhodná pro svou práci. Je třeba dodat, že papírové filtry zpravidla nezabírají celý prostor filtračního tělesa. Přibližně 5-10 % (v závislosti na modelu) vody protékající filtrem není ve skutečnosti přefiltrováno. Papírové filtry jsou však velmi jemné a dokáží odfiltrovat i ty nejmenší částice ve vodě. To by například písková filtrace nedokázala. Kartušové filtrace jsou také velmi levné na pořízení a co se týče průtoku, jsou poměrně energeticky úsporné. Nevýhodou je, že v průběhu sezóny je nutné zakoupit řadu náhradních patron, což poněkud snižuje zmíněnou cenovou výhodnost.

Stručně řečeno: pokud máte omezený rozpočet, určitě můžete zvolit kartušovou filtraci. V tomto případě doporučujeme poměr 4:1 mezi objemem bazénu a výkonem čerpadla. Například pokud má bazén objem 12 m², měl by odpovídající kartušový filtrační systém přefiltrovat alespoň 3 m³ čisté vody za hodinu.

Hrubá vs čistá hodnota: buďte opatrní při hodnocení výkonu filtračního systému bazénu

Výrobci zpravidla uvádějí dvě specifikace výkonu: hrubý výkon čerpadla a čistý výkon filtrace, přičemž obě se vztahují k hodině. Hrubý výkon čerpadla nezohledňuje výškové rozdíly a platí i v případě, že není použito žádné filtrační médium. V praxi je proto hrubá hodnota pro většinu situací zcela irelevantní. Je to jistě údaj, který lze využít pro reklamu, ale pro posouzení, jak filtrační systém funguje v reálných podmínkách, je nepoužitelný. V první řadě musíme vzít v úvahu kapacitu filtračního média a dále si je třeba uvědomit, že výškový rozdíl cca 50-70 cm je u nadzemních bazénů zcela běžný: čerpadlo je obvykle umístěno na zemi, zatímco přívodní a odvodní přípojky jsou umístěny výše. Tyto faktory ovlivňují čistý výkon. Pro správné posouzení filtračního systému bazénu tedy musíme vzít v úvahu čistý výkon.


Je písková filtrace nejlepší bazénovou filtrací?

Pokud má písková filtrace dostatečný čistý výkon, může být jistě dobrou volbou. Jako filtrační médium lze zvolit buď písek nebo filtrační kuličky. Obě tato filtrační média jsou velmi zajímavá - podrobněji se jim věnujeme v našem poradci. Pokud je cílem udržet co nejnižší potřebu chloru, doporučuje se kombinace písku a flokulantu. To umožňuje odfiltrovat z vody maximální množství částic a trvale je odstranit z koloběhu bazénové vody zpětným proplachem. Tím lze výrazně snížit potřebu chloru. Flokulanty však nejlépe fungují pouze při velmi dobré konfiguraci nastavení. Pokud není nádrž pískového filtru v porovnání s čerpadlem příliš velká, jsou často nejlepší volbou filtrační kuličky.

? Tip: v průvodci Která písková filtrace je vhodná pro můj bazén? najdete další informace o pískových filtračních systémech.