Steinbach pH-Mínusz folyadék

Állandó, stabil pH-értéket biztosít

KiárusítvaMár nem gyártott

Hasonló termékek:

Steinbach Klórgranulátum organikus
Steinbach Algamentesítő
Steinbach Quattrotabs 200 g multifunkciós tabletta

Leírás

pH-Mínusz folyadék

Magas koncentrátumú folyadék, amelyet egy adagolórendszer segítségével a pH-érték csökkentésére használnak.

Adagolás:

A pH-érték 0,1-es csökkentéséhez adjon kb. 350–420 ml pH-(Mínusz) folyadékot/10 m³ medencevízhez. A felhasználandó mennyiség függ az elérni kívánt pH-értéktől, a vízkeménységtől és az alkalmazott klórtermékektől.

Óvatosan használja a terméket. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékinformációt.

Márkák: Steinbach

Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó utasítások

Figyelmeztetés : Veszély

Óvintézkedésekre vonatkozó utasítások:

  • P101 - Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
  • P102 - Gyermekektől elzárva tartandó.
  • P301+P330+P331 - LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
  • P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  • P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
  • P391 - A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  • P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a helyi szennyezőanyag-gyűjtőhelyen.

Figyelmeztető utasítások:

  • H290 - Fémekre korrozív hatású lehet.
  • H314 - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Vásárlói vélemények

Vásárlói vélemény magyar nyelven: Steinbach pH-Mínusz folyadék

2 vásárlói vélemény más nyelven

5,0 az 5 csillagból
5 csillag
3 (100%)
4 csillag
0 (0%)
3 csillag
0 (0%)
2 csillag
0 (0%)
1 csillag
0 (0%)

3 értékelés

Még nincs vásárlói vélemény magyar nyelven, de van 2 vásárlói vélemény más nyelven.