Steinbach Organisch Chloorgranulaat

Werkt onmiddellijk tegen schimmels en virussen

 • € 7,89 (€ 0,79 / 100 g)
 • vanaf 2 voor maar € 6,90 / Stk -13%

Incl. 21% BTW Exclusief verzendkosten

 • Snel oplossende korrels
 • Verwijdert verontreinigingen
 • Laat geen residu en kalkaanslag achter

Op voorraad

Bezorging op dinsdag, 02. november: Bestel tot donderdag om 07:00 uur.

Aan verlanglijst toevoegen

Art. nr.: SB-0751201TD08, Inhoud: 1 kg

EAN: 9008748512060

 • Snel oplossende korrels
 • Verwijdert verontreinigingen
 • Laat geen residu en kalkaanslag achter
1 kg: € 7,89 (€ 0,79 / 100 g)
Vanaf 2 € 6,90 (€ 0,69 / 100 g)
5 kg: € 27,89 (€ 0,56 / 100 g)

Beschrijving

Organisch Chloorgranulaat

Aanbevolen gebruik:
Voorwaarde voor een effectieve chlorering is het instellen van de pH-waarde op 7,0-7,4 met pH minus en pH plus.

Eerste toevoeging en wekelijkse herdosering:
50 g chloorgranulaat per 10 m³ water.

Modderig water:
200 g chloorgranulaat per 10 m³ water.

Algenwater:
200 g chloorgranulaat en korte tijd later 150 ml algezide per 10 m³ water.

Los het chloorgranulaat op in water en gebruik bij voorkeur de skimmer.

Merken: Steinbach

Veiligheids- en Gevaarinstructies

Signaalwoord : waarschuwing

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen.
 • P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
 • P501 - Inhoud / verpakking afvoeren naar behandeling met gevaarlijk afval.
 • P301 + P312 - Bij inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum / arts raadplegen.

Gevaarinstructies:

 • H302 - Schadelijk bij inslikken.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • EUH 031 - Vormt giftig gas in contact met zuren.
 • EUH 206 - Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.

Vragen & antwoorden over Steinbach Organisch Chloorgranulaat

Krijg specifieke antwoorden van klanten die dit product hebben gekocht

Recensies van onze klanten

recensies in Nederlands voor Steinbach Organisch Chloorgranulaat

5 recensies in andere talen

4,8 van 5 sterren
5 Sterren
20 (95%)
4 Sterren
0 (0%)
3 Sterren
0 (0%)
2 Sterren
0 (0%)
1 Sterren
1 (4%)

21 Beoordelingen

Er zijn nog geen recensies in het Nederlands, maar 5 recensies in een andere talen