Steinbach Quattrotabs 200g Multifunctionele Tabletten

Combinatieproduct met 4 functies voor het onderhoud van zwembadwater

 • € 9,89 (€ 0,99 / 100 g)
 • vanaf 2 voor maar € 8,90 / Stk -10%

Incl. 21% BTW Exclusief verzendkosten

 • Desinfectie
 • pH-stabilisator
 • Uitvlokking
 • Algen

Op voorraad

Bezorging op dinsdag, 02. november: Bestel tot donderdag om 07:00 uur.

Aan verlanglijst toevoegen

Art. nr.: SB-0752601TD08, Inhoud: 1 kg

EAN: 9008748526081

 • Desinfectie
 • pH-stabilisator
 • Uitvlokking
 • Algen
1 kg: € 9,89 (€ 0,99 / 100 g)
Vanaf 2 € 8,90 (€ 0,89 / 100 g)
5 kg: € 34,89 (€ 0,70 / 100 g)

Beschrijving

Quattrotabs 200g Multifunctionele Tabletten

Gebruik biociden voorzichtig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie!

TOEPASSING:
Waterbehandeling met chloorproducten is een van de eenvoudigste en meest effectieve soorten desinfectie. De multifunctionele tabletten werken tegen schimmels, virussen en andere organische vervuilers. De tabletten zijn bij alle waterhardheden pH-neutraal te gebruiken.

De multifunctionele tabletten worden gebruikt voor langdurige dosering. Het wordt aanbevolen om ze in een doseerbak te leggen zodat ze langzaam en gelijkmatig kunnen oplossen. Tegelijkertijd komt aluminium vrij voor flocculatie, chloor voor desinfectie en koper tegen algengroei. Als het water sterk vervuild is, moeten ook algicide en flocculanten worden toegevoegd.

DOSERING:
De optimale chloorwaarde ligt tussen 0,3-0,6 mg/l voor permanente chlorering en maximaal 3 mg/l voor shockchlorering. Controleer regelmatig het chloor- en pH-niveau van het zwembadwater.

Merken: Steinbach

Veiligheids- en Gevaarinstructies

Signaalwoord : waarschuwing

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen.
 • P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
 • P301 + P312 - Bij inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum / arts raadplegen.
 • P501 - Inhoud / verpakking afvoeren naar behandeling met gevaarlijk afval.

Gevaarinstructies:

 • H302 - Schadelijk bij inslikken.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • EUH 031 - Vormt giftig gas in contact met zuren.
 • EUH 206 - Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.

Vragen & antwoorden over Quattrotabs 200g Multifunctionele Tabletten

Krijg specifieke antwoorden van klanten die dit product hebben gekocht

Recensies van onze klanten

recensies in Nederlands voor Steinbach Quattrotabs 200g Multifunctionele Tabletten

17 recensies in andere talen

4,9 van 5 sterren
5 Sterren
27 (90%)
4 Sterren
3 (10%)
3 Sterren
0 (0%)
2 Sterren
0 (0%)
1 Sterren
0 (0%)

30 Beoordelingen

Er zijn nog geen recensies in het Nederlands, maar 17 recensies in een andere talen