Steinbach Total Blue 20g Multifunctionele Tabletten

Aquacorrecte chloor, algen en pH-stabilisatie

 • € 9,89 (€ 0,99 / 100 g)
 • vanaf 2 voor maar € 8,90 / Stk -10%

Incl. 21% BTW Exclusief verzendkosten

 • Werkzaam tegen schimmels, virussen en organische troebelheid
 • Chloor voor desinfectie en koper tegen algengroei
 • Kristal helder water

Op voorraad - Limited Edition

Bezorging op dinsdag, 02. november: Bestel tot donderdag om 07:00 uur.

Aan verlanglijst toevoegen

Art. nr.: SB-0752301TD08, Inhoud: 1 kg

EAN: 9008748523080

 • Werkzaam tegen schimmels, virussen en organische troebelheid
 • Chloor voor desinfectie en koper tegen algengroei
 • Kristal helder water
1 kg: € 9,89 (€ 0,99 / 100 g)
Vanaf 2 € 8,90 (€ 0,89 / 100 g)
5 kg: € 39,89 (€ 0,80 / 100 g)

Beschrijving

Total Blue 20g Multifunctionele Tabletten

De Total Blue 20g Multifunctionele Tabletten werken tegen schimmels, virussen en organische troebelheid en kunnen bij alle waterhardheden pH-neutraal gebruikt worden. De tabletten lossen residuvrij op en leiden niet tot afzettingen of verstopping in het filtersysteem. Bij gebruik komen tegelijkertijd chloor voor desinfectie, koper tegen algengroei en aquamarijnverf voor kristalhelder water vrij.

Let op: Bij sterk vervuild water moeten ook algen en flocculanten worden toegevoegd.

Dosering:

Stel voor het toevoegen de pH in op 7,0 - 7,4. De chloorwaarde moet 0,3-0,6 mg/l continue chlorering zijn en maximaal 3 mg/l shockchlorering. Voor de eerste dosis 100 g (100 ml) chloorgranulaat/10m3 toevoegen, daarna 4 tabletten/10m3 per week. Voor een optimaal resultaat dienen er altijd minimaal 4 tabletten/10m3 in de doseervlotter/skimmer/doseerslot te zitten.

Let op: Bij sterk vervuild water moeten ook algen en flocculanten worden toegevoegd.

Merken: Steinbach

Veiligheids- en Gevaarinstructies

Signaalwoord : waarschuwing

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen.
 • P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
 • P501 - Inhoud / verpakking afvoeren naar behandeling met gevaarlijk afval.
 • P312 - Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Gevaarinstructies:

 • H302 - Schadelijk bij inslikken.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • EUH 031 - Vormt giftig gas in contact met zuren.
 • EUH 206 - Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.

Vragen & antwoorden over Total Blue 20g Multifunctionele Tabletten

Krijg specifieke antwoorden van klanten die dit product hebben gekocht

Recensies van onze klanten

recensies in Nederlands voor Steinbach Total Blue 20g Multifunctionele Tabletten

16 recensies in andere talen

4,9 van 5 sterren
5 Sterren
29 (87%)
4 Sterren
4 (12%)
3 Sterren
0 (0%)
2 Sterren
0 (0%)
1 Sterren
0 (0%)

33 Beoordelingen

Er zijn nog geen recensies in het Nederlands, maar 16 recensies in een andere talen