Steinbach Zuurstofgranulaat

Snelle desinfectie zonder chloor

 • € 9,99 (€ 1,00 / 100 g)

Incl. 21% BTW Exclusief verzendkosten

 • Splitst actieve zuurstof af
 • Makkelijk te doseren
 • Snelle desinfectie

Dit product is momenteel niet beschikbaar Helaas hebben we momenteel geen informatie over wanneer dit product weer beschikbaar zal zijn. Klik hieronder op de knop "Melden wanneer beschikbaar" en we zullen je informeren zodra het product weer beschikbaar is.

Aan verlanglijst toevoegen

Art. nr.: SB-0756001TD00, Inhoud: 1 kg

EAN: 9008748560016

 • Splitst actieve zuurstof af
 • Makkelijk te doseren
 • Snelle desinfectie

Beschrijving

Zuurstofgranulaat

Het zuurstofgranulaat zorgt voor een snelle desinfectie en oxidatie van vuil. Het is een gemakkelijk oplosbare verbinding die actieve zuurstof in waterige oplossing afsplitst.
De omschakeling van chloor naar actieve zuurstof is op elk moment mogelijk. De combinatie van zuurstofgranulaat en zuurstofactivator is een voorwaarde voor een optimale werking.

Dosering:
De pH-waarde moet tussen 7,0 - 7,4 liggen voordat het zuurstofgranulaat wordt toegevoegd. De optimale zuurstofwaarde ligt tussen 5,0 en 10,0 mg/l. Voor de eerste dosis 200 g (ca. 200 ml) zuurstofgranulaat en 100-150 ml vloeibare zuurstofactivator per 10m³ badwater toevoegen. Voeg vervolgens wekelijks 100g / 10m³ zuurstofgranulaat toe via de skimmer en 40-50ml / 10m³ vloeibare zuurstofactivator bij de inlaatopeningen in het zwembad.

Let op: gebruik biociden voorzichtig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Merken: Steinbach

Veiligheids- en Gevaarinstructies

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P501 - Inhoud / verpakking afvoeren naar behandeling met gevaarlijk afval.
 • P310 - Bel het Antigifcentrum / Arts onmiddellijk op.

Gevaarinstructies:

 • H302 - Schadelijk bij inslikken.
 • H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • EUH 208 - Bevat subtilisine. Kan allergische reacties veroorzaken.

Vragen & antwoorden over Steinbach Zuurstofgranulaat

Krijg specifieke antwoorden van klanten die dit product hebben gekocht

Recensies van onze klanten

recensies in Nederlands voor Steinbach Zuurstofgranulaat

1 recensie in een andere taal

5,0 van 5 sterren
5 Sterren
2 (100%)
4 Sterren
0 (0%)
3 Sterren
0 (0%)
2 Sterren
0 (0%)
1 Sterren
0 (0%)

2 Beoordelingen

Er zijn nog geen recensies in het Nederlands, maar 1 recensie in een andere taal