Steinbach Metall Ex

Odstraňovač kovových usadenín

 • € 7,89 (€ 0,79 / 100 ml)

vr. 20% DPH. plus poštovné

 • rozpúšťa kovové usadeniny
 • nerozpúšťa organické usadeniny

Produkt je dočasne nedostupný! Bohužiaľ momentálne nemáme žiadne informácie o naskladnení produktu. Kliknite nižšie na „Upozorniť ma, keď bude k dispozícii“ a my Vás budeme infomovať ihneď, ako bude produkt opäť skladom.

Na môj zoznam prianí

Kód: SB-0755401TD00, Obsah: 1 l

EAN: 9008748554046

 • rozpúšťa kovové usadeniny
 • nerozpúšťa organické usadeniny

Popis

Kovy sú takmer v každej bazénovej vode. Niektoré z týchto kovov vedú k zakaleniu vody alebo k ukladaniu rias na vstavaných častiach. Metall Ex viaže veľkú časť kovových častí v bazénovej vode. To umožňuje, aby tieto časti zostali vo filtračnom systéme.

Pri spustenom čerpadle sa po vodnej hladine alebo na vstupnej tryske distribuuje 0,3 až 0,6 litra produktu na 10 m3 vody v bazéne. Potom musí filtračný systém bežať najmenej 48 hodín. Kalk a kovy kryštalizujú, usadzujú sa vo filtračnom systéme a odstraňujú sa spätným preplachovaním.

Odstránenie suchých usadenín: organické usadeniny nemožno odstrániť pomocou produktu Metall Ex. Ak chcete zistiť, či je usadenina kovová alebo organická, podržte na škvrne tkaninu navlhčenú s Metall Ex asi 5-10 minút. Ak je škvrna svetlejšia, je to kovová usadenina. Ak škvrna zožltne, je to organická usadenina, ktorú nemôže odstrániť pomocou Metall Ex.
Na odstránenie kovových usadenín položte na škvrnu handričku namočenú v produkte aspoň na hodinu. Kov alebo kalk sa uvoľní. Potom oblasť zmyte.

Výrobca (značka): Steinbach

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P501: Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/ medzinárodnými predpismi.

Výstražné upozornenia:

 • H290 - Môže byť korozívna pre kovy.
 • H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Otázky a odpovede k téme Steinbach Metall Ex

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre Steinbach Metall Ex

1 zákaznícka recenzia v iných jazykoch

4,7 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek
2 (66%)
4 hviezdičky
1 (33%)
3 hviezdičky
0 (0%)
2 hviezdičky
0 (0%)
1 hviezdička
0 (0%)

3 hodnotenia

Nie sú aktuálne žiadne recenzie v jazyku: slovenčina. K dispozícii je 1 recenzia v iných jazykoch.