Steinbach Organický chlórový granulát

Okamžite pôsobí proti plesniam a vírusom

 • € 7,89 (€ 0,79 / 100 g)
 • od 2 len € 6,90 / ks -13%

vr. 20% DPH. plus poštovné

 • rýchlo rozpustný granulát
 • eliminuje nečistoty
 • odstraňuje špinu a zvyšky vodného kameňa

Na sklade

Objednajte: štvrtok, 07:00 hod a Vaša zásielka Vám bude doručená dňa utorok, 14. decembra.

Pre včasné doručenie vianočných objednávok objednávajte produkty najneskôr do: ut, 14. dec o 23:59 hod. Pre viac informácií kliknite tu

Na môj zoznam prianí

Kód: SB-0751201TD08, Obsah: 1 kg

EAN: 9008748512060

 • rýchlo rozpustný granulát
 • eliminuje nečistoty
 • odstraňuje špinu a zvyšky vodného kameňa

Nakúpte 2 a ušetrite 13 % !

2 Steinbach Organický chlórový granulát - 1 kg

Celková suma € 13,80 € 15,78

1 kg: € 7,89 (€ 0,79 / 100 g)
od 2 € 6,90 (€ 0,69 / 100 g)
5 kg: € 27,89 (€ 0,56 / 100 g)

Popis

Organický chlórový granulát

Odporúčanie
Predpokladom účinnej chlorácie je nastavenie hodnoty pH na 7,0-7,4 s pH mínus a pH plus.

Prvá a opakovaná aplikácia
50 g chlórového granulátu na 10 m³ vody.

Zakalená voda
200 g chlórového granulátu na 10 m³ vody.

Zariasená voda v bazéne
200 g chlórového granulátu a krátko nato aplikujte 150 ml algezidu na 10 m³ vody.

Chlórový granulát rozpustite vo vode a ideálne použite skimmer.

Výrobca (značka): Steinbach

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : pozor

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P271 - Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
 • P391 - Zozbierajte uniknutý produkt.
 • P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
 • P501: Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/ medzinárodnými predpismi.
 • P301+P312 - PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

Výstražné upozornenia:

 • H302 - Škodlivý po požití.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • EUH 031 - Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn.
 • EUH 206 - Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).

Otázky a odpovede k téme Steinbach Organický chlórový granulát

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre Steinbach Organický chlórový granulát

5 zákazníckych recenzií v iných jazykoch

4,8 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek
20 (95%)
4 hviezdičky
0 (0%)
3 hviezdičky
0 (0%)
2 hviezdičky
0 (0%)
1 hviezdička
1 (4%)

21 hodnotení

Nie sú aktuálne žiadne recenzie v jazyku: slovenčina. K dispozícii je 5 recenzií v iných jazykoch.