Steinbach Vločkovacie kartuše

Pre lepšiu filtráciu

 • € 7,89 (€ 0,79 / 100 g)

vr. 20% DPH. plus poštovné

 • pre lepšiu filtráciu
 • nie pre kartušovú filtráciu

Na sklade

Objednajte: štvrtok, 07:00 hod a Vaša zásielka Vám bude doručená dňa utorok, 14. decembra.

Pre včasné doručenie vianočných objednávok objednávajte produkty najneskôr do: ut, 14. dec o 23:59 hod. Pre viac informácií kliknite tu

Obsah: 1 kg

Na môj zoznam prianí

Kód: SB-0754001, Obsah: 1 kg

EAN: 9008748540018

 • pre lepšiu filtráciu
 • nie pre kartušovú filtráciu

Popis

Vločkovače viažu malé čiastočky vo vode v bazéne. To umožňuje lepšiu filtráciu kontaminácie. Znečistenie sa potom odstráni zo systému počas nasledujúceho procesu spätného preplachovania. Vločkovače sa nesmú používať pri kartušovej filtrácii.

V závislosti od veľkosti bazéna sú potrebné 1-2 kartuše týždenne. Flokulanty by nikdy nemali byť aplikované priamo do bazéna. Aplikujte kartuše buď do skimmeru alebo do predfiltra pumpy. Na dosiahnutie ideálneho výsledku musí byť pH vody medzi 7,0-7,4.

Výrobca (značka): Steinbach

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P501: Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/ medzinárodnými predpismi.
 • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Výstražné upozornenia:

 • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Otázky a odpovede k téme Steinbach Vločkovacie kartuše

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre Steinbach Vločkovacie kartuše

2 zákaznícke recenzie v iných jazykoch

4,9 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek
11 (84%)
4 hviezdičky
2 (15%)
3 hviezdičky
0 (0%)
2 hviezdičky
0 (0%)
1 hviezdička
0 (0%)

13 hodnotení

Nie sú aktuálne žiadne recenzie v jazyku: slovenčina. K dispozícii sú 2 recenzie v iných jazykoch.