Právo na vrácení / odstoupení

Obdržené zboží můžete do 14 dnů vrátit bez uvedení důvodu tak, že je zašlete zpět. My Vám k
této lhůtě navíc poskytujeme rozšířené právo na vrácení, které činí 16 dnů. Na vrácení zboží
máte tedy celkem 30 dnů.

Poučení o odstoupení od smlouvy

Následující poučení o odstoupení od smlouvy platí pro smlouvy na zboží, které může být
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb zasíláno ve formě balíku.

Právo na odstoupení od smlouvy u zboží, které lze odeslat jako balík

Jako spotřebitel máte právo odvolat návrh na uzavření této smlouvy do čtrnácti dnů. Lhůta pro
odstoupení od smlouvy činí čtrnáct dnů ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi pověřená třetí osoba,
která není přepravcem, převzali zboží jako poslední do vlastnictví.

K uplatnění svého výše uvedeného práva nás

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

E-mail: czechia@pools.shop
Fax: (+43) 720 710740 9000

musíte informovat o svém rozhodnutí o odstoupení od této smlouvy ve formě jednoznačného
prohlášení (například formou poštovního dopisu, faxu nebo e-mailu).

Můžete k tomu použít náš vzorový formulář, který však není povinný. K zachování lhůty pro
odstoupení od smlouvy stačí, pokud sdělení o uplatnění tohoto práva odešlete před uplynutím
lhůty pro odvolání.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odvoláte návrh na uzavření této smlouvy, musíme Vám neprodleně, nejpozději však do
čtrnácti dnů ode dne, kdy naše strana obdržela sdělení o Vašem odstoupení od této smlouvy,
vrátit všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, kromě nákladů na dodání. Pro vrácení plateb
použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro provedení původní transakce, ledaže
by s Vámi bylo výslovně sjednáno jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou vícenáklady.
Platbu můžeme odepřít až do doby, než zboží obdržíme zpět, nebo dokud neprokážete, že jste
zboží odeslali zpět, a to podle toho, co nastane dříve.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení
od této smlouvy, zašlete zpět nebo je

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT
. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud zboží odešlete před uplynutím
čtrnáctidenní lhůty.

Od smluv o dodání zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující
individuální výběr nebo určení spotřebitelem nebo které je jednoznačně přizpůsobené osobním
potřebám spotřebitele, nelze odstoupit.

Podrobné informace k tématu vrácení zboží naleznete zde.

Právo na odstoupení od smlouvy neexistuje u smluv:

1. k dodání zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální
výběr nebo určení spotřebitelem nebo které je jednoznačně přizpůsobené osobním
potřebám spotřebitele,
2. k dodání zboží, které se může rychle zkazit nebo jehož datum spotřeby by bylo rychle
překročeno,
3. k dodání zapečetěného zboží, které není možné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z
hygienických důvodů, jestliže spotřebitel toto zboží po dodání otevřel nebo používal,
4. k dodání zboží, které je po doručení vzhledem ke své povaze neoddělitelně smícháno s
jinými předměty,
5. k dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření smlouvy, které
mohou být ale dodány nejdříve 30 dní po uzavření smlouvy a jejichž aktuální hodnota
závisí na výkyvech trhu, na něž nemá podnikatel žádný vliv,
6. k dodání zvukových nahrávek nebo videonahrávek nebo počítačového softwaru v
uzavřeném obalu, pokud byl obal po dodání odstraněn,
7. k dodání novin, časopisů nebo ilustrovaných časopisů s výjimkou smluv o předplatném.

Ke stažení vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy klikněte zde.

Konec poučení o odstoupení od smlouvy