Steinbach Čistič bazénů Super

Pro hlavní a jarní úklid

180,00 Kč

(180,00 Kč / l, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 1 l

Doručení do středa, 27. září, pokud objednáte do úterý do 08:15 .

skladem

Doprava zdarma do země Česká republika od 1.190,00 Kč.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • vysoce koncentrovaný
 • pro venkovní i vnitřní použití
 • proti usazeninám vodního kamene, rzi a obecným nečistotám

Produkt č. SB-0755201TD08, Obsah: 1 l, EAN: n/a

Informace a technické údaje o produktu

 • Produkt č. SB-0755201TD08
 • Výrobce č. 0755201TD08
 • Značky: Steinbach
 • Obsah: 1 l
Popis

Kyselinový zásaditý čistič se používá na odstranění usazenin vodního kamene, rzi a anorganických nečistot. Lze jej použít ve venkovním i vnitřním prostředí.

Po použití přípravku je nutné povrchy řádně opláchnout. Čistič neobsahuje fenoly a formaldehydy.

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 • P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracení.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501.6: Zlikvidujte obsah/nádobu na speciálním sběrném místě.

Výstražná upozornění:

 • H290 - Může být korozivní pro kovy.
 • H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest..

Otázky a odpovědi k tématu Steinbach Čistič bazénů Super

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků a zákaznic, kteří si tento produkt zakoupili.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro Steinbach Čistič bazénů Super (čeština)

4 hodnocení v jiných jazycích

4,9 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
10 (90%)
4 hvězdičky
1 (9%)
3 hvězdičky
0 (0%)
2 hvězdičky
0 (0%)
1 hvězdička
0 (0%)

11 hodnocení

Dosud neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 4 hodnocení v jiných jazycích.


Podobné výrobky:

  Zákazníci si také koupili