Steinbach Flokulační kartuše, 1 kg

Pro lepší filtraci bazénu

210,00 Kč

(210,00 Kč / kg, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 1 kg

Doručení do úterý, 25. června, pokud objednáte do čtvrtek do 00:00.

skladem

Doprava zdarma do země Česká republika od 1.990,00 Kč.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • vážou suspendované částice
 • pro lepší filtraci
 • nevhodné pro kartušovou filtraci

Produkt č. SB-0754001TDC8, Obsah: 1 kg, EAN: 9008748540018

Informace a technické údaje o produktu

 • Produkt č. SB-0754001TDC8
 • Výrobce č. 0754001TDC8
 • Značky: Steinbach
 • Obsah: 1 kg
Popis

Flokulanty vážou malé částice v bazénové vodě a vytvářejí větší vločky. To umožňuje lepší filtraci nečistot. Kontaminanty jsou pak ze systému odstraněny při dalším procesu zpětného proplachování. Flokulanty se nesmí používat s kartušovými filtračními systémy.

V závislosti na velikosti bazénu jsou zapotřebí 1-2 kartuše týdně. Flokulanty by se nikdy neměly zavádět přímo do nádrže. Kartuše vkládejte buď do skimmeru, nebo do předfiltru čerpadla. Pro dosažení ideálního výsledku musí být pH vody v rozmezí 7,0 - 7,4.

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501.6: Zlikvidujte obsah/nádobu na speciálním sběrném místě.
 • P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Výstražná upozornění:

 • H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro Steinbach Flokulační kartuše (čeština)

6 hodnocení v jiných jazycích

4,9 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
19 (86%)
4 hvězdičky
3 (13%)
3 hvězdičky
0 (0%)
2 hvězdičky
0 (0%)
1 hvězdička
0 (0%)

22 hodnocení

Dosud neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 6 hodnocení v jiných jazycích.


Podobné výrobky:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si také koupili

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder