Steinbach Multifunkční tablety Quattrotabs 200 g

Kombinovaný produkt se 4 funkcemi pro údržbu vody v bazénu

68 hodnocení

Bestseller

733,31 Kč 1.119,00 Kč -34%

(146,66 Kč / kg, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 5 kg

Doručení do pondělí, 04. prosince, pokud objednáte do pátek do 08:15.

skladem

Doprava zdarma do země Česká republika od 1.190,00 Kč.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • dezinfekce
 • stabilizátor pH
 • flokulace
 • algicid

Produkt č. SB-0752605TD01, Obsah: 5 kg, EAN: 9008748526067

Informace a technické údaje o produktu

 • Produkt č. SB-0752605TD01
 • Výrobce č. 0752605TD01
 • Značky: Steinbach
 • Obsah: 5 kg
Popis

Používejte biocidní přípravky opatrně. Před použitím si vždy přečtěte štítek a informace o produktu!


Použití

Údržba vody s chlorovými produkty je jedním z nejjednodušších a nejúčinnějších typů dezinfekce, které lze použít v soukromém sektoru. Tyto multifunkční tablety jsou účinné proti houbám, virům a dalším organickým polutantům. Tablety se mohou používat při neutrálním pH při jakékoliv tvrdosti vody.

Multifunkční tablety se používají k dlouhodobému dávkování. Doporučuje se vložit je do dávkovacího plováku, aby se mohly pomalu a rovnoměrně rozpouštět. Současně se uvolňuje hliník pro flokulaci, chlor pro dezinfekci a měď proti růstu řas. Pokud je voda silně znečištěná, je třeba přidat také algicid a flokulanty.


Dávkování

Optimální hodnota chloru se pohybuje mezi 0,3 - 0,6 mg/l pro trvalou chloraci a maximálně 3 mg/l pro šokovou chloraci. Pravidelně kontrolujte hladinu chloru a pH vody v bazénu.

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: varování

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P391 - Uniklý produkt seberte.
 • P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
 • P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracení.
 • P501.6: Zlikvidujte obsah/nádobu na speciálním sběrném místě.

Výstražná upozornění:

 • H302 - Zdraví škodlivý při požití.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest..
 • H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • EUH 031 - Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
 • EUH 206 - Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
 • Biocidní produkty používejte opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.
Soubory ke stažení

Otázky a odpovědi k tématu Steinbach Multifunkční tablety Quattrotabs 200 g

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků a zákaznic, kteří si tento produkt zakoupili.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro Steinbach Multifunkční tablety Quattrotabs 200 g (čeština)

34 hodnocení v jiných jazycích

4,9 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
64 (94%)
4 hvězdičky
4 (5%)
3 hvězdičky
0 (0%)
2 hvězdičky
0 (0%)
1 hvězdička
0 (0%)

68 hodnocení

Dosud neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 34 hodnocení v jiných jazycích.


Podobné výrobky:

  Zákazníci si také koupili