Steinbach Tablety FreshUp Sparkling 5 g

Lze použít pro všechny stupně tvrdosti vody

250,00 Kč

(250,00 Kč / kg, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 1 kg

Doručení do úterý, 03. října, pokud objednáte do pondělí do 08:15 .

Ještě 3 ks skladem

Doprava zdarma do země Česká republika od 1.190,00 Kč.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • rychle se rozpouští
 • speciálně pro bazény do 5 m³
 • proti plísním, virům a organickým polutantům

Produkt č. SB-0757001TS08, Obsah: 1 kg, EAN: 9008748904704

Informace a technické údaje o produktu

 • Produkt č. SB-0757001TS08
 • Výrobce č. 0757001TS08
 • Značky: Steinbach
 • Obsah: 1 kg
Popis

Přípravek pro péči o vodu se používá k dezinfekci a působí proti růstu řas. Rychle rozpustné chlorové tablety lze používat k průběžnému dávkování.

Chlorové tablety lze používat pouze v dávkovacím plováku, skimmeru nebo dávkovači (pro objem vody od 700 l).


Dávkování

Před přidáním doporučujeme upravit hodnotu pH na 7,0 - 7,4. Hodnota chloru by měla být 0,3-0,6 mg/l při kontinuálním chlorování a max. 3 mg/l při nárazovém chlorování. Pro počáteční dávkování přidejte 2 tablety/1m³ a poté každý týden 1 tabletu/1m³. Pokud je voda hodně zakalená po častém koupání, bouřce, dešti nebo při vysokých teplotách, zvyšte dávku na 4 tablety/1m³. V případě kluzkého povrchu nebo napadení řasami (zelené stopy) přidejte algicid podle doporučeného dávkování.

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: varování

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 • P391 - Uniklý produkt seberte.
 • P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracení.
 • P501.6: Zlikvidujte obsah/nádobu na speciálním sběrném místě.

Výstražná upozornění:

 • H302 - Zdraví škodlivý při požití.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest..
 • H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • EUH 031 - Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
 • EUH 206 - Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
 • Biocidní produkty používejte opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.
Soubory ke stažení

Otázky a odpovědi k tématu Steinbach Tablety FreshUp Sparkling 5 g

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků a zákaznic, kteří si tento produkt zakoupili.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro Steinbach Tablety FreshUp Sparkling 5 g (čeština)

1 hodnocení v jiných jazycích

5,0 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
2 (100%)
4 hvězdičky
0 (0%)
3 hvězdičky
0 (0%)
2 hvězdičky
0 (0%)
1 hvězdička
0 (0%)

2 hodnocení

Zatím neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 1 hodnocení v jiných jazycích.


Podobné výrobky:

  Zákazníci si také koupili